Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu | Hoàn thuế giá trị gia tăng

* Website đang xây dựng, CHƯA CHÍNH THỨC sử dụng. Tin tức, bài viết, sản phẩm chỉ đăng làm mẫu!
* CẦN MUA TÊN MIỀN "TINHHINHDAUTU.DICHVUTHANHLAPCONGTY.ORG", vui lòng liên hệ 0908 744 256 - 0917 212 969 (Mr. Thanh)

* Hoàn thuế giá trị gia tăng: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Nộp hồ sơ hoàn thuế

Hồ sơ hoàn thuế được nộp một bộ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Bước 3: Xử lý hồ sơ, ra quyết định và trả tiền thuế GTGT cho người nộp thuế

Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

Thời hạn giải quyết hoàn thuế

Căn cứ Thông tư 99/2016/TT-BTC, thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

+ Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.+ Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

Điều kiện và thủ tục được hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Những trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau:

Thứ nhất, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Thứ hai, là cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm (12 tháng) trở lên  thì được hoàn thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế GTGT luỹ kế của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì  được hoàn thuế GTGT.

Thứ ba, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới. Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thựcSố thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Thứ tư, đối tượng được hoàn thuế GTGT là cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Thứ năm, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự  án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy hoàn số thuế  đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

Thứ sáu, hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. Trong đó Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.


Thứ bảy, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Thứ tám, là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng được hiểu là một khoản thuế được nhà nước trả lại mà đối tượng nộp thuế đã nộp xong xuôi cho Ngân sách Nhà nước. Cụ thể hơn là ngân sách nhà nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. Số tiền thuế được trả là số tiền thuế đầu vào khi bạn trả mua hàng hóa dịch vụ mà đơn vị kinh doanh chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế. Hoặc đơn vị, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.
SEO tu khoa Từ khóa chứa trong tên miền cũng làm cho SEO thuận, Dựa vào những tiêu chí đánh giá website của các công cụ tìm kiếm mà các Webmaster tự tìm cho riêng mình những phương pháp tối ưu Website khác nhau. SEO có thể
Đầu tư nước ngoài Thủ tục đầu tư nước ngoài vào việt nam, Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, Công ty TNHH tư vấn Minh Anh có thể cung cấp cho khách hàng các tư vấn

Nếu các gia đình có điều kiện không tội gì mà không mua một chiếc đầu phát như vậy chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Đa số với các dòng smart tivi thông thường thì hiện nay thì đều có khả năng kết nối xem phim được thông qua USB hay tích hợp những tính năng kết nối mạng xem kênh youtube… hoặc hiện đại hơn là những dịch vụ có thể xem phim trực tuyến như là  ZingTV hay FPT, về cơ bản đầu phát HD sẽ là sự lựa chọn cho những gia đình có nhu cầu sử dụng cao, còn nếu những gia đình nào có nhu cầu sử dụng thông thường thì không cần phải trang bị thêm một chiếc đầu phát HD làm gì cả.Ngoài đầu thu nếu gia đình bạn yêu thích hát karaoke… có thể sắm thêm một chiếc đầu DVD, trên thị trường thì giá bán của những chiếc đầu DVD cũng không hề quá đắt, để cho không gian sinh hoạt của gia đình mình tràn ngập sắc màu chúng ta hãy sắm đi thực tế theo các chuyên gia cũng như người tiêu dùng nhìn nhận thì đầu  phát HD sẽ cho ra chất lượng hình ảnh có độ sắc nét cao hơn so với các chiếc smart tivi thông thường, nếu chúng ta đi so sánh sẽ thấy so với các ứng dụng trên tivi thông minh thì việc mua những chiếc đầu phát sẽ có thể hỗ trợ cho người xem nhiều những bộ phim nổ tiếng hơn, những bộ phâm bom tấn mới cập nhật, sở hữu một chiếc đầu phát chất lượng hình ảnh sống  động và sắc nét rồi thì không thể thiếu đi hệ thống âm thanh sống đông của dàn loa phải không, đối với những gia đình nào có không gian diện tích nhỏ thì không cần nhưng còn đối với những gia đình nào rộng thì việc sắm một chiếc loa là cần thiết nhé.

Giá bán đầu phát HD

Trên thị trường hiện nay có hai loại đầu phát thông dụng nhất đó là đầu phát HD Box và đầu phát Android Box theo đánh giá chung thì mỗi dòng lại có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau về cơ bản thì giá của chiếc đầu thu Android thường có giá mềm hơn, phải chăng giao động chỉ khoảng từ 1-2 triệu đồng nên các gia đình hoàn toàn có thể sắm cho gia đình của mình, bạn có thể tha hồ theo  dõi những kênh truyền hình mà mình yêu thích, ngoài ra do được hệ điều hành android hỗ trợ bàn còn có thể tha hồ chơi game ứng dụng, tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái và ấn tượng.Còn đối với đầu HD box thì cũng đang dòng sản phẩm được nhiều người lựa chọn hiện nay, tuy là các hãng sản xuất HD box này không nhiều, hầu như tất cả các đầu thu HD box đều được trang bị chip xử lý riêng thị trường như Dune HD hay FPT play mang tới cho người dùng độ phân giải có độ nét cao nhất ấn tượng. Nhu cầu giải trí của con người hiện nay là bât tận, theo xu hướng hiện nay theo xu hướng thay vì khi ra ngoài mọi người sẽ tổ chức ngay tại nhà mình, hát hò, ăn uống…. cũng bởi lẽ đó cùng với những chiếc đầu phát HD với các kênh truyền hình HD thì những chiếc đầu karaoke là không thể thiếu, giải trí tại nhà mình bằng những chiếc đầu karaoke tai nhà như này vừa thoải mái, vui lại không tốn kém.

Nên mua đầu phát HD của hãng nào

Topgia sẽ giới thiệu cho bạn một số chiếc đầu phát HD đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay để trong quá trình lựa chọn các gia đình sẽ dễ dàng hơn, không mất nhiều thời gian công sức tìm hiểu đó là hai chiếc Đầu phát HD HiMedia Q8, và chiếc Đầu phát HD Himedia HD910A… nhìn chung hai sản phẩm này trên thị trường này đều có mức giá không chênh lệch nhau là mấy, chiếc đầu phát HD HiMedia Q8 được thiết kế nhỏ nhắn, tối ưu hóa trong thiết kế cả từ chất liệu tới kiểu dáng, ngoài ra còn có khả năng chơi khả năng chơi 4K2K UHD Video Playback cho ra chất lượng hình ảnh, nội dung chân thực và sống động nhất, khi sử dụng sản phẩm này bạn sẽ thấy máy có khả năng chia sẻ Chia sẻ dữ liệu với HiShare cực nhanh  cực nhanh, cực ấn tượng giá bán của sản phẩm này chỉ là khoảng hơn 1.8 triệu VND, còn đối với chiêc chiếc đầu phát HD Himedia HD910A là đầu phát được tích hợp tính năng tản nhiệt cực tốt, dù là bạn sử dụng trong thời gian dài cũng không cần phải lo lắng máy bị nóng, hay nhanh hỏng động cơ, tích hợp nhiều cổng kết nên các gia đình hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng, giá thành phải chăng nên chọn mua các gia đình sẽ không cần phải lo ngại lắm.

Kiwi Evo là chiếc đầu phát HD chạy Android sở hữu cấu hình thuộc vào hàng mạnh nhất trên thị trường hiện nay, với CPU lõi tứ, RAM 1 GB, ROM 8 GB và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 32 GB. Phiên bản hệ điều hành Android cài sẵn trên thiết bị này là 4.2.2. Thiết kế của chiếc đầu phát HD Android này khá ấn tượng và bắt mắt, với các đường cong mềm mại, độc đáo, có tác dụng trang trí khá tốt.Điểm độc đáo tạo nên ưu thế cho Kiwi Evo so với các đối thủ trên thị trường là sản phẩm này kết hợp được những ưu điểm của các đầu phát HD truyền thống với thế mạnh của các đầu phát Android thế hệ mới. Theo đó, giao diện người dùng được đơn giản hóa hết mức, giúp cho những người bình thường sử dụng lần đầu tiên cũng cảm thấy hết sức dễ dàng. Ngoài ra, máy hoạt động ổn định, có khả năng tùy biến cao.

Nhà cung cấp đã cài sẵn khá nhiều ứng dụng giải trí quen thuộc và hấp dẫn trên Kiwi Evo, như HayhayTV, HDViet, VuaHD, Zing MP3... với kho phim và nhạc trực tuyến khổng lồ, cùng một loạt các ứng dụng khác được phân chia theo từng đối tượng người dùng, như Góc của bé, Góc ông bà, Góc của mẹ, Góc của cha, Góc gia đình... Ngoài ứng dụng hát karaoke trực tiếp trên máy, người dùng có thể kết nối với đầu karaoke và hệ thống âm thanh ngoài để sử dụng kho bài hát lớn hơn, với những bài hát mới được cập nhật đầy đủ. Người dùng cũng có thể cài thêm bất cứ ứng dụng ưa thích nào từ chợ ứng dụng Google Play, như cách họ vẫn thường làm trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

Giao diện trực quan, dễ sử dụng với các ứng dụng được phân chia theo chủ đề, phù hợp với từng đối tượng người dùng.

Với Kiwi Evo, người dùng có thể kết nối trực tiếp với ổ cứng ngoài để xem những bộ phim HD ưa thích của mình trên màn hình TV. Điểm đặc biệt giúp Kiwi Evo "ăn đứt" những chiếc đầu phát Android

Hình Ảnh